De gewenste uitkomst of het te bereiken resultaat

Een oplosrichting vinden

Door de vele ervaring in eerdere trajecten, en door vindingrijk te zijn kan ik vaak een goede oplosrichting aangeven. Dat kan zijn door taken beter te scheiden, systemen te koppelen, processen in te richten, ….. meetbare verbeteringen te bedenken en te introduceren.

Er is veel mogelijk. Op deze website positioneer ik een paar wat scherper gedefinieerde diensten:

SVW   : Strategic Visioning Workshop … Strategische Visie Werkgroep; Op tijd, De toekomst …
RA      : Reference Architecture ………….. Referentie Architectuur; De Goede dingen doen
BIA     : Business Impact Analyse …………Toetsen aan afspraken  ; De dingen Goed doen
RFP.. : Request for Information…………. Vergelijken,Verbeteren  ; Duurzaam maken

Onder de koppen van ‘Generator’ en ‘SO-SPOC’ wordt echter al aangegeven dat er vele andere, vernieuwende mogelijkheden zijn om aan een uitdaging een invulling te koppelen.

Wanneer u dus een wat andere wens heeft …..

Neemt u gerust contact met mij op

Kort overzicht van de uitkomst/ resultaat van inzet.

‘I love it when a plan comes together’. Het is goed om een bereikt resultaat even extra onder de aandacht te brengen.
Een aantal van de resultaten in het verleden hebben extra aandacht gekregen, waarbij de ‘zichtbaarheid’ voor het team, de afdeling met de opdrachtgever gevierd kan worden.

Ook overigens wanneer de uitkomst minder is dan oorspronkelijk ten doel gesteld is het óók goed om een ‘lessons learned’ samen te stellen zodat de teamleden die betrokken waren in de toekomst gebruik kunnen maken van de opgedane ervaring.