Onderzoek, strategie, en aanbeveling leidt tot tijdige keuzen

Zelfs het goede antwoord is fout …. als het te laat gegeven wordt !

Iedere oplossing is goed, als er geen referentie-kader of richting is !

Wanneer er een ‘uitdaging’ ofwel probleem wordt gesignaleerd, is het zaak om snel naar de bron, de oorzaak of beperking te kunnen komen. Door dieper te graven en te zien welke keuzes hebben geleid tot de beperkingen, kan er ook een wél of beter werkende oplossing worden gevonden.

Vooral het doorgronden van de bron, herkennen van ‘typische’ fouten/ tekortkomingen, en de innovatie gedachtenstroom om er ‘omheen’ te kunnen werken voor een betere oplossing zijn zaken die mij van kinds af goed liggen. (Zie ook =Mijn Verhaal= )

Ik zie mogelijkheden, waar anderen beperkingen zien. Ik zie kans om die mogelijkheden zodanig te benutten dat er een betere oplossing voor het vraagstuk kan worden gevonden.

Om ook andere/ nieuwe uitdagingen te vermijden is het belangrijk om van reactief naar pro-actief een sprong te maken, door een strategie, gewenste richting van het bedrijf, en de daarbij horende speerpunten te bepalen. Daar heb ik vanuit de ‘Research’ insteek de SVW dienst voor.