Toepassingen bij Overheids-organisaties

Min. O&W (Zoetermeer)
Als Lead-Programmer vanuit (destijds) CMG, oa richting gegeven aan het ‘Gefis’ traject; De verdeling van de budgetten/subsidies over de verschillende onderwijs omgevingen.
De omgeving bestond destijds uit  DB2/SQL/CSP tooling op Mainframe omgeving.

EU-expansion – Lithouwen (2001)
Voor de uitbreiding van de EU landen in de noordelijke regio (Estland, Letland, Lithouwen) heb ik vanuit HP, als Enterprise Architect inzet geleverd aan de Douane omgeving van Lithouwen. (zie ook Inzet )