Audit/ Toezicht zorgt dat ‘goed gedaan’ wordt. Efficiente uitvoering

De dingen goed doen

Door toezicht te voeren bij de uitvoering, en bij gelegenheid/ keuzes advies te geven, kunnen afwijkingen ten opzichte van het plan/ de doelstelling beperkt blijven.

Via Auditing, en opstelling van een BIA (Business Impact Analyse) bij geconstateerde afwijkingen kan het betrokken management een geïnformeerd besluit nemen.
Dergelijke besluitvorming maken de vordering beter traceerbaar en efficiënter.

Kostbare afwijkingen, tekortkomingen worden op deze wijze vermeden.
Het levert een efficiënte uitvoering van een traject/ initiatief.

Er is bekend wat er ‘anders’ is gedaan, ‘waarom’, en de doelstelling is scherper gesteld.