OK 3…. httpS://4Draan.nl  v3 is er, het ‘Bord staat in de Etalage’ met het algemene verhaal van wat ik als IT Architect, IT Auditor kan betekenen voor Mid- en Grootbedrijf.

Het ING bedrijf heb ik inmiddels verlaten.
In 20018 is 4Draan in bedrijf als ‘fulltime’ zelfstandig ondernemer — met visie, missie, uitvoering.

Dat is dan een belangrijke stap, verantwoordelijkheid om de eigen agenda -succesvol- te vullen vanuit de diensten die ik via de 4Draan.nl website onder de aandacht breng.

In z’n algemeenheid dus “IT Management Advies”, of als “ICT Adviesbureau” en in detail heb ik er 4 specifieke stukjes ‘dienst aanbod’ in gehangen. Als voorbeeld voor mijn vakgebied moest ik er natuurlijk ook een ‘secure’ website van maken. Ik heb daarmee nu een A+ rating van Google voor beveiliging. Ik hoop dat ik binnenkort m’n eerste “eigen” opdracht voor een interessante bijdrage aan een uitdaging binnen een bedrijf kan aangaan.

De website heeft nog wel wat nader aandacht nodig gehad, en dat is ook de stap die ik ism de ZSA heb gedaan. Mid Juni 2018 had ik de opleiding afgerond, en mijzelf aangesloten bij een ZSA Focusgroep in Amsterdam.

Het ondernemerschap opent wel mogelijkheden, maar het is ook wel vreemd. Ik moet nu zélf op zoek naar opdrachtgevers …. want er is geen sales afdeling meer, of grote rij van initiatieven die op ondersteuning rekenen van ‘binnenuit het bedrijf’.

 

Zelf aan de slag dus, om beter ‘in de kijker’ te staan, met zinvolle bijdragen.
Er moeten nog flink wat artikelen geschreven worden….
Oh…. en ik zou het natuurlijk erg fijn vinden, als jij als netwerk-kennis ook mijn nieuwe bedrijf 4Draan.nl bij mogelijke afnemers onder de aandacht kunt brengen. “Standing on the shoulders of giants” bereiken we meer.

Laat me dan weten hoe ik zou kunnen bijdragen aan het oplossen van weer een nieuwe uitdaging.

Bedankt alvast..dat ik m’n specialiteiten bij goede partijen kan inzetten.

Via de toetsing, terugkoppeling op de Versie-2 website van 4Draan.nl ben ik een poos geleden al op pad gegaan om de vormgeving, helderheid te verbeteren. Via de ZSA training, en Succeswebsites heb ik me laten ondersteunen……   En wanneer je dit leest zijn de belangrijkste wijzigingen doorgevoerd! Er is weer een ‘frisse’ website met input van een […]

In juni 2013 onthult Edward Snowden dat de NSA, de geheime dienst van de Verenigde Staten, samen met de FBI stelselmatig informatie verzamelt van (ook Nederlandse) burgers en bedrijven. Dit gebeurt via het Amerikaanse PRISM-programma. De servers van negen belangrijke Amerikaanse internetbedrijven worden direct afgetapt. Geluid, videogesprekken, e-mails, foto’s, documenten en logbestanden worden geraadpleegd. Het betreft in ieder geval diensten van Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube en Apple.

In de daaropvolgende maanden worden door Snowden meer onthullingen gedaan. Diverse regeringen, waaronder de Nederlandse, bespioneren burgers of eigenen zich meer informatie toe dan wettelijk is toegestaan.

Lees meer hierover bij Wikipedia.

Na diverse publicaties hebben een aantal bedrijven additionele maatregelen genomen.

Er worden (vooral in het kader van de AVG) additionele vragen gesteld door de ‘verwerkers’ aan de gebruikers, waarbij feitelijk de keuze is ….’wij’ mogen de info gebruiken, OF de klant laat zich uitschrijven.

Daarnaast zijn specifiek partijen aangewezen die NIET onder de AVG vallen: veiligheidsdiensten, inlichtingsdiensten, politie-onderzoek, en nadere bijzondere uitsluitingen.

Bovendien…
Informatie die personen zelf delen op locaties als Facebook, Google, Skype, YouTube, Pinterest, Instagram of andere locaties die direct -bedoeld- zijn om persoonlijke interactie en een ‘publicatie-platform’ zijn …… kunnen daardoor beschouwd worden als “openbaar gemaakt”.

Het is bij Facebook een actieve keuze (instelling) van de gebruiker om de inhoud ‘publiek’ danwel voor ‘vrienden’ vrij te geven. Voor andere ‘publicatie’ locaties geldt hetzelfde.

Dat kan dus inclusief foto/video materiaal zijn.

Deel van de argumentatie kan ook zijn onder “vrijheid van meningsuiting” wat voor een rechter vaak zwaar(der) weegt. Eenmaal (zelf of indirect) ‘openbaar’ geplaatst materiaal is daarmee ook publiek-toegankelijk. Ook het indirect geplaatst materiaal is daarmee bruikbaar.

Wanneer partijen (Friends danwel Connected) ge-linked zijn kun je snel spreken van een ‘gezamenlijk’ danwel ‘aannemelijk’ belang dat interactie dus ook is toegestaan.
[zie ook https://www.nu.nl/nucheckt/5272667/nucheckt-verbiedt-eu-25-mei-alle-openbare-amateurfotografie.html ] Dat wil nog niet zeggen dat je de informatie geautomatiseerd mag ‘verwerken’ , maar je kunt er minstens naar verwijzen als argument om er een conclusie uit te trekken voor een vervolg actie. De ‘bron’ kan echter wel CopyRight hebben! ]

Datzelfde geldt deels voor LinkedIn, waar een scheidslijn wordt getrokken tussen ‘algemene’ informatie, en de detail-informatie dat je meer info kunt delen, en ‘in relatie kunt staan’ tot andere deelnemers op het platform.

Door een ‘Connect’ request akkoord, ben je direct benaderbaar door de ander, en is geregistreerd dat er verband is. (Gezamenlijke Bedrijfsachtergrond, Lidmaatschap van Beroepsvereniging, Arbeidsverleden [voor zover gepubliceerd] is dan ook verder gedeeld =en dus is er een aannemelijk belang voor beiden dat ze voordeel hebben van de connectie=)

Binnen de ‘Connections’ ontstaat dan ook een sub-netwerk waarin vrijelijk informatie uitwisseling kan ontstaan. Via de ‘accept’ knop, is een specifiek OK gegeven voor nadere contacten richting de connection(s) of met interesse-groepen.

In de praktijk is veel informatie dus nog steeds vrij verkrijgbaar, of is er sprake van een reeds bestaande link tussen personen die expliciet is gemaakt. Hoewel deze individuele info betreffende website-connecties, quotes, voorbeelden niet direct onder toezicht staan van AVG, dien je er op internet toch altijd secuur mee zijn.

Ofwel …. als iemand contact opneemt wiens informatie jij bewerkt, gebruikt, bewaart hebt, met de vraag om die informatie te wissen dan is dat in principe een stukje Europese wetgeving. Toch kan er dus nog sprake zijn van een ‘openbare bron’, of een specifiek reden/ overweging om de informatie te behouden.

En ehhhh…. als je nu n’s specifiek die ellenlange teksten van de detail-verklaringen gaat lezen, dan merk je snel genoeg dat met name de grote bedrijven daar een verdien-model achter hebben zitten.

Voor mijzelf is het heel beperkt. Als ondernemer heeft een netwerk voor mij meerwaarde, maar natuurlijk alleen wanneer daar mensen in opgenomen zijn die ook werkelijk waarde toevoegen, of mijn diensten kunnen gebruiken danwel deze informatie kunnen doorspelen aan hun relaties ..