Zelfs het goede antwoord is fout …. als het te laat gegeven wordt !

Iedere oplossing is goed, als er geen referentie-kader of richting is !

Wanneer er een ‘uitdaging’ ofwel probleem wordt gesignaleerd, is het zaak om snel naar de bron, de oorzaak of beperking te kunnen komen. Door dieper te graven en te zien welke keuzes hebben geleid tot de beperkingen, kan er ook een wél of beter werkende oplossing worden gevonden.

Vooral het doorgronden van de bron, herkennen van ‘typische’ fouten/ tekortkomingen, en de innovatie gedachtenstroom om er ‘omheen’ te kunnen werken voor een betere oplossing zijn zaken die mij van kinds af goed liggen. (Zie ook =Mijn Verhaal= )

Ik zie mogelijkheden, waar anderen beperkingen zien. Ik zie kans om die mogelijkheden zodanig te benutten dat er een betere oplossing voor het vraagstuk kan worden gevonden.

Om ook andere/ nieuwe uitdagingen te vermijden is het belangrijk om van reactief naar pro-actief een sprong te maken, door een strategie, gewenste richting van het bedrijf, en de daarbij horende speerpunten te bepalen. Daar heb ik vanuit de ‘Research’ insteek de SVW dienst voor.

Min. O&W (Zoetermeer)
Als Lead-Programmer vanuit (destijds) CMG, oa richting gegeven aan het ‘Gefis’ traject; De verdeling van de budgetten/subsidies over de verschillende onderwijs omgevingen.
De omgeving bestond destijds uit  DB2/SQL/CSP tooling op Mainframe omgeving.

EU-expansion – Lithouwen (2001)
Voor de uitbreiding van de EU landen in de noordelijke regio (Estland, Letland, Lithouwen) heb ik vanuit HP, als Enterprise Architect inzet geleverd aan de Douane omgeving van Lithouwen. (zie ook Inzet )

Over de in Logistiek- en Productie bedrijven heb ik een paar voorbeelden opgenomen: 

Stork Bepak – verpakkingsmachines. Combinatie van PC en PLC programmatuur om de machine-instelling aan te sturen, en productie te bewaken.
Storings- analyse, en Remote Support voor machinerie in oa Argentinië, Zweden (Vin&Sprit) , Engeland (Chivas Regal) kon ook vanuit Utrecht plaatsvinden.

In het ‘centrum’ van de productielijn stond de Precifill vulmachine, met e- keur nauwkeurigheid waardoor niet onnodig product wordt ‘weggegeven’: 

Daarnaast maakte Stork ook andere machines als Karton-vouwer, Palletizer etcetera. Door sensor informatie via de PLC uit te wisselen met PC konden de tussen-buffers en productie capaciteit worden geoptimaliseerd. Kenmerkende machine fouten worden teruggespeeld naar Stork, om verbeteringen op machine-nivo door te voeren in product-vernieuwwing.

 

Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer (VBA, nu Royal Flora Holland). Infra Architect voor zaken als (Hoog beschikbaar) Veilproces-bewaking, Remote-Desktop, Logistiek voor zoekers-vinders, VBA-logistiek extensie naar de andere zijde van de legmeerdijk (overhead conveyor) RFP begeleiding, Technisch Infra Beheer.

Als Solution Architect onderdeel van het field-survey over de Semiconductor Datacenter/ Support organisaties in meerdere landen. Evaluatie en verhogen van de ‘Maturity’ van de service verlening. Opzet van de job-profiles vanuit de ITIL library functies, en de bijbehorende schaalbaarheid-modellen.

 

Heeft u een grote portfolio, waar vele afdeling-initiatieven uit volgen? Het is alleen niet altijd helder hoe de initiatieven het totale-bedrijf helpen, en hoe ze op elkaar aansluiten. Verschillende afdelingen hebben verschillende belangen, budgetten ….. en resultaten.

Tijdens het werk worden aanvullingen gedaan, en er ontstaan duplicaties …. met een net wat andere interpretatie van de bron-gegevens ten opzichte van een andere afdeling.
Gevolg is dat er duplicatie is. Afdelingen komen om in het werk, maar krijgen feitelijk weinig nieuws gedaan.

Gevolg een ontevreden/ overbelast gevoel. Een gebrek aan richting …..

Daar is een oplossing voor in de vorm van een langere-termijn Strategie (via de SVW dienst) en een Referentie-Architectuur (via de RA dienst) zodat er een algemeen- zowel als een specifiek, samenhangend doel kan worden gesteld bij het starten van initiatieven.