Bij een interne audit worden een aantal stevige tekortkomingen geconstateerd. Er was weinig eenduidigheid over het beheren van de portefeuille, eg bestanden werden (in Excel) met macro’s bewerkt (niet traceerbaar). De manier waarop operations werkte was verwarrend, niet logisch opgedeeld in verantwoordelijkheden, gelijke taakomschrijvingen. Risico’s waren niet goed gedocumenteerd of van risico-management voorzien. ……

Kortom, een organisch gegroeide organisatie die stevig last had van de wisselende belangen van de verschillende bedrijfs-onderdelen. Ondoorzichtig en onlogisch.
Een aanbeveling is dan om op korte termijn een ‘risico management’ proces in te richten.

Het uitvoeren -direct- van een stuk constatering & sturing …. een BIA kan hier helpen.
De andere aspecten, inrichten van een kader voor hoe zaken dan wél bijdragen om ‘het goede’ te doen is dan een vervolgstap …. een RA is dan van toepassing.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *