Bij een interne audit worden een aantal stevige tekortkomingen geconstateerd. Er was weinig eenduidigheid over het beheren van de portefeuille, eg bestanden werden (in Excel) met macro’s bewerkt (niet traceerbaar). De manier waarop operations werkte was verwarrend, niet logisch opgedeeld in verantwoordelijkheden, gelijke taakomschrijvingen. Risico’s waren niet goed gedocumenteerd of van risico-management voorzien. ……

Kortom, een organisch gegroeide organisatie die stevig last had van de wisselende belangen van de verschillende bedrijfs-onderdelen. Ondoorzichtig en onlogisch.
Een aanbeveling is dan om op korte termijn een ‘risico management’ proces in te richten.

Het uitvoeren -direct- van een stuk constatering & sturing …. een BIA kan hier helpen.
De andere aspecten, inrichten van een kader voor hoe zaken dan wél bijdragen om ‘het goede’ te doen is dan een vervolgstap …. een RA is dan van toepassing.

Houdbare resultaten, constante verbetering, en regelmatige balans

Verbeter: Door het aanbrengen van een structuur, overkoepelend zicht op de activiteiten, en andere “Architectuur” maatregelen kunnen er erg hoge besparingen worden bereikt. In een concreet voorbeeld werd de applicatie-portfolio gestandaardiseerd, en functionaliteit onderling verbonden. Ook werd de beheer-omgeving verbeterd.

Resultaat: Een kwart van de portfolio en 50% besparing in de processen van bewaking …. een factor 8 aan besparing op een belangrijk budget.

Een ‘verbeter’ houding, betekend ook dat er regelmatig moet worden bepaald of inderdaad de huidige diensten-portfolio nog wel voldoet. Wanneer er veel elementen ‘geschakeld’ zijn, en er zorgen zijn over onderhoud …. is het wellicht goed om te bezien of producten nog wel positief bijdragen aan de balans.

Wanneer producten/ functies niet zichtbaar bijdragen aan het bedrijfsresultaat, dan is het tijd om te zien of er een alternatief is, dan wel dat het huidige product zodanig kan worden aangepast dat er een unieke-waarde ontstaat.
Een mogelijke bepaling is dan via een RFP, dus door het product te vergelijken met andere leverancier-mogelijkheden.
Er zijn natuurlijk diverse manieren om alternatieven te vinden. Zie mijn inzet-mogelijkheden