Een oplosrichting vinden

Door de vele ervaring in eerdere trajecten, en door vindingrijk te zijn kan ik vaak een goede oplosrichting aangeven. Dat kan zijn door taken beter te scheiden, systemen te koppelen, processen in te richten, ….. meetbare verbeteringen te bedenken en te introduceren.

Er is veel mogelijk. Op deze website positioneer ik een paar wat scherper gedefinieerde diensten:

SVW   : Strategic Visioning Workshop … Strategische Visie Werkgroep; Op tijd, De toekomst …
RA      : Reference Architecture ………….. Referentie Architectuur; De Goede dingen doen
BIA     : Business Impact Analyse …………Toetsen aan afspraken  ; De dingen Goed doen
RFP.. : Request for Information…………. Vergelijken,Verbeteren  ; Duurzaam maken

Onder de koppen van ‘Generator’ en ‘SO-SPOC’ wordt echter al aangegeven dat er vele andere, vernieuwende mogelijkheden zijn om aan een uitdaging een invulling te koppelen.

Wanneer u dus een wat andere wens heeft …..

Neemt u gerust contact met mij op

Reacties van klanten over mijn inzet

Ik heb de reacties van mijn klanten opgenomen in een structuur van traject, en klant-uitspraken.

Ik hoop u als gewaardeerde relatie, ook als ‘ambassadeur’ te mogen toevoegen.

Een aantal is opgenomen, en wanneer u mij laat assisteren bij uw vraagstuk dan maak ik me sterk voor een oplossing waarover u zeer tevreden zult zijn.

 

De dingen goed doen

Door toezicht te voeren bij de uitvoering, en bij gelegenheid/ keuzes advies te geven, kunnen afwijkingen ten opzichte van het plan/ de doelstelling beperkt blijven.

Via Auditing, en opstelling van een BIA (Business Impact Analyse) bij geconstateerde afwijkingen kan het betrokken management een geïnformeerd besluit nemen.
Dergelijke besluitvorming maken de vordering beter traceerbaar en efficiënter.

Kostbare afwijkingen, tekortkomingen worden op deze wijze vermeden.
Het levert een efficiënte uitvoering van een traject/ initiatief.

Er is bekend wat er ‘anders’ is gedaan, ‘waarom’, en de doelstelling is scherper gesteld.