Kort overzicht van de uitkomst/ resultaat van inzet.

‘I love it when a plan comes together’. Het is goed om een bereikt resultaat even extra onder de aandacht te brengen.
Een aantal van de resultaten in het verleden hebben extra aandacht gekregen, waarbij de ‘zichtbaarheid’ voor het team, de afdeling met de opdrachtgever gevierd kan worden.

Ook overigens wanneer de uitkomst minder is dan oorspronkelijk ten doel gesteld is het óók goed om een ‘lessons learned’ samen te stellen zodat de teamleden die betrokken waren in de toekomst gebruik kunnen maken van de opgedane ervaring.

 

De goede dingen doen…

Door als architect het overzicht, en de samenhang te beschrijven kunnen de unieke kenmerken voor een werkende/ bijdragende oplossing bewaard blijven. Door afleiding van een aantal principes (op Business-, Informatiebeheer-, Technisch-, en Service- nivo’s; ofwel de BITS) af te stemmen zijn over het gehele traject, en in samenspraak met de sponsor de Do en Don’t afwegingen bekend. Er kan een goed onderscheid gemaakt worden tussen hoofd- en bijzaken, terwijl de gewenste kern-functies een unieke bijdrage leveren.

De dienst RA is een goed startpunt om in kaart te brengen welke diensten, onder welke condities een bijdrage leveren.